Birhan Keskin

4 Poems translated from the Turkish by George Messo


FERAH AYİNİ


Dünyanın bir yerinde, burada,
bir göl öylece duruyor.
Mavi eflatun bir sabah
Dünyanın bir yerinde
kendini yavaş yavaş kuruyor.
Bir kadın, benden biraz küçük,
ılık ılık, bana dünyayı,
sabahın hayretini anlatıyor:
(Bir su şiirinde ben, gürül gürül akan
aşağı illermişim eskiden)
Bir kadın, benden biraz küçük,
Sıçrayan Su olsun mesela adı,
üstümdeki sessiz örtüye yağıyor.
Burada, dünyanın bir yerinde,
bir göl, öylece duruyor,
Arkada dağlar var, onlar;
daha da dağ daha da dağ
daha da dağ diye
benim eflatunuma vuruyor.

Bir şaman, burada, bir şaman davuluna
Sabah olana dek kayının kederiyle vuruyor.





RITE OF FERAH


Somewhere in the world, here,
there stands a lake.
A blue lavender morning
Somewhere in the world
Slowly forms itself.
A woman, a little younger than me,
Softly explains to me
The world, the astonishment of morning:
(Once, in a water poem, I was lowlands
that flowed mightily)
A woman, a little younger than me,
Say her name is splashing water,
Pouring on my silent shroud.
Here, somewhere in the world,
there stands a lake,
There are mountains behind it,
beating my purple
saying more mountain, even more.

A shaman here, beating a shaman drum
Until morning with the sorrow of a beech tree.




AFRİKA


Savanda, sararmış kuru otlar arasında
Dolanan yalnız bir fil gibiyim.
Durduk yerde bir Igaussu şelalesi,
Ya da aklımdan şimşekler geçir benim.




AFRICA


On the savanna I’m like a lone
Elephant wandering in
The dry yellowed grass.
Conjure me up out of the blue
An Iguassu waterfall or lightning.




NEHİR MANZARASI


Bırak sökük kalsın rüzgâr, bu zırdeli düşün içinde
gerçeğin ne anlamı var.
Biz bu zırdeli düşün içinde kavrulmuş kurumuş iki fıstık gibi
Yatalım uyuyalım uyanalım kalkalım
Değil mi ki, bir yere kilitlenmiş
Bir küçük iyiliktir aşk,
Değil mi ki, billurdan bir yalan dünya
Bırak ersin o tamama
Gel bak tepeden bir nehir manzarası
göstereceğim sana.



RIVER VIEW


Let the wind stay ripped, in this insane dream
what does truth matter anyway.
Let’s lie down, sleep, wake, get up
Like two dry-roasted nuts in this insane dream
Isn’t love, after all,
A little mercy locked up somewhere,
After all, isn’t the world a crystal lie
Let it mature
Come look I’ll show you
a river view from the hill.




KOYU KIVAM


Arkamdaki dağları yitirmiştim, ufkumdaki denizleri
Beraber uyuyup beraber uyandığımız hayvanlarımızı yitirmiştim
Durmuş gibiydi içimden dışıma akan esas ırmak ve sonra
Hiçbir şey olmamış gibi yaşamıştım. Dünyadan şen bir ruh geçmişti
En son onunla gülmüştüm.

Ayaklarıma yeşil otlar değmişti, üstümden beyaz
bulutlu gökyüzü yürümüştü. Ben ikisinin arasında uyumuştum.
Bir çingene şarkısında kederli bir cümle şimdi bunlar.




HIGH DENSITY


I’d lost the mountains behind me, seas on my horizon
I’d lost the animals we slept with together, woke with together
As if the essential river flowing from within me had stopped and then
I’d lived as if nothing had happened. A happy soul had passed from the world
I’d last smiled with her.

Green grasses had brushed my feet, white-clouded
sky had walked over me, I’d slept between the two.
Now they’re like a grief-filled line in a gypsy song.




Birhan Keskin was born in Kırklareli, Turkey, in 1963. She graduated from Istanbul University in 1986 with a degree in sociology. Her first poems began to appear in 1984. From 1995 to 1998 she was joint editor of the small magazine Göçebe. She has since worked as an editor for a number of prominent publishing houses in Istanbul. Her books include: Delilirikler (1991), Bakarsın Üzgün Dönerim (1994), Cinayet Kışı + İki Mektup (1996), Yirmi Lak Tablet + Yolcunun Siyah Bavulu (1999), and Yeryüzü Halleri (2002). These five books were collected by Metis Publishing into Kim Bağışlayacak Beni (2005). Metis publish two further collections, Ba (2005) and Y’ol (2006). Birhan Keskin was the 2005 winner of Turkey’s prestigious Golden Orange Award for Ba.


George Messo is a poet, translator, and editor. His books include From the Pine Observatory (2000), Aradaki Ses (The In-between Voice, 2005), Entrances (2006) and Avrupa’nın Küçük Tanrıları (The Little Gods of Europe, 2007). His translation of İlhan Berk’s selected poems, A Leaf About to Fall, was published by Salt in 2006 and short listed for the Popescu Prize for European Translation. His translations of Madrigals and The Book of Things by İlhan Berk are due in 2008 from Shearman Books and Salt Publishing respectively. He is the editor of Near East Review.